Lékaři, firmy, instituce

Kontakt

Oficiální název:
Obec Rozstání

Adresa:
Rozstání 77
798 62 Rozstání

Telefon:
+420 582 395 417

Mobil:
+420 724 263 852

 

E-mail:
rozstani@rozstani.eu

Poloha obce

Mapa polohy obce

Aktuality - Články

V dubnu proběhlo vítání malých občánků narozených v roce 2015.

Jedná se o tyto děti:

Filip Kolář, bytem Rozstání 303

Eliška Blahoutová, bytem Rozstání 357

Nela Kratochvílová, bytem Rozstání 10

Michal Hybášek, bytem Rozstání 28

Šťastné dětství a pevné zdraví přeje Obecní úřad Rozstání

V dubnu 2015 proběhlo vítání malých občánků narozených v roce 2014. Jednáse o tyto děti:

Kristýnu Kalovou, bytem Baldovec 240

Julii Hrstkovou, bytem Rozstání 52

Julii Sekaninovu, bytem Rozstání 118

Davida Jana Krygela, bytem Rozstání 302

Šťastné dětství a pevné zdraví přeje Obecní úřad Rozstání.


 

 

Dne 15.3.2014 se konalo v Rozstání vítání občánků narozených v roce 2013.

Přivítány byly tyto děti: Natálie Konečná, Kateřina Maňoušková, Lenka Jančíková, David Olšanský, Lukáš Matuška, Marek Vintr, Adéla Ježková, Tomáš Křivánek, Eliška Petrželová, Jiří Zapletal.

Hodně zdraví, štěstí a lásky všem nově přivítaným dětem i jejich rodičům přeje Obecní úřad Rozstání.

Dne  2. 3. 2013 se v Rozstání konalo pod taktovkou místostarosty obce Josefa Jančíka vítání občánků narozených v roce 2012. Krásnou kulisou bylo opět vystoupení dětí z naší ZŠ Rozstání pod pedagogickým vedením Mgr. Miloslavy Vystavělové a Mgr. Ivany Bezděkové.

Přivítány byly tyto děti:  Hynek Schuster, Pavel Kolařík, Zdeněk Kratochvíl, Matyáš Petržel, Laura Sehnalová.

Všem rodičům a dětem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

Dne 19.2.2012 se konalo v Rozstání vítání občánků narozených v roce 2011.

Přivítány byly tyto děti: Jakub Kolář, Anna Štrossova, Marek Kratochvíl, Tobiáš a Ella Pospíšilovi, Tomáš Hudec, Lukáš Kosek, Emilli Slouková, Adéla Jančíková.

Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

Po delší odmlce proběhly v obřadní místnosti obecního úřadu Rozstání malé slavnosti vítání občánků narozených v roce 2010. Paní Marie Kašpárková, předsedkyně sociální komise, představila panu Josefu Jančíkovi, zástupci starosty obce a všem přítomným Jana Matušku s rodiči Radkem Matuškem a Lucií Vašíčkovou, Klárku Ježkovou s rodiči Jaroslavem a Magdou Ježkovými, Lukáše Šlezingera s rodiči Michalem Šlezingerem a Magdalenou Hořavovou, Anetku Bezděkovou s rodiči Radimem Bezděkem a Janou Sedlákovou a Karolínku Pírkovou s rodiči Bohdanem a Hanou Pírkovými.