Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu
 

Škola Rozstání

Hlášení OÚ dne 24.03.2020

Mimořádné hlášení

 

 

   Oznamujeme občanům, že na základě nařízení vlády se mění provozní doba    v prodejnách potravin, kdy mohou nakupovat pouze osoby od 65 let věku, a to od 8,00 h do 10,00 hodin, kdy toto nařízení platí pouze v prodejnách nad 500 m2.

V Rozstání je prodejní plocha obchodu menší, takže tím se naší obce nařízení netýká a může si každý nakupovat dle svého uvážení.  

 

Dále informujeme, že na základě krizového opatření bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob, až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6,00 hodin.

 Dále bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6,00 hodin.

 Obecní úřad bude přístupný veřejnosti ve dnech pondělí a středa v čase 7,30 – 10,30 hodin.  V případě zajištění nezbytných nutných případů je možné vyřízení důležité záležitosti osobně pouze po telefonické domluvě nebo písemně

e-mailem:  tel.:  724 263 852,  582 395 417,  e-mail: rozstani@rozstani.eu  

 

Žádáme občany, aby dodržovali nařízení vlády, stále nosili roušky a dbali na zvýšená hygienická opatření, hlavně dezinfekci.

 

 

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu