Škola Rozstání

Hlášení OÚ dne 14.01.2022

  1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v lednu se  neobjíždí.
  2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další  26.1.2022, další 9.2.2022. Termíny svozu nápojového kartonu: 25.3., 24.6., 30.9., 9.12.2022.
  3.    Na základě podkladů z Ministerstva vnitra, předáváme občanům, kteří mohou mít problémy s exekucí, informaci, že mají možnost využít tzv. „milostivého léta“. Jedná se o možnost zbavení se případného vymáhaní dluhů v případě, že dlužník uhradí svůj dluh a náklady exekuce na jistině od 28.11. 2021 nejpozději do 28 ledna 2022.   Během této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit tzv. „jistinu“, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce ve výši 750 Kč bez DPH. Vše ostatní tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán. Pokud však dlužník svůj dluh do 28.1. 2022 nesplatí na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.
  4.    MUDr. Blechta nebude 18.1. 2022 v Otinovsi ordinovat.
  5.    Stočné je v letošním roce 2022 v částce 1798,- Kč na jednu osobu. Z důvodu nouzového   stavu doporučujeme   platit   na účet:    115-279500247/0100, VS je číslo domu. Termín je 31.7.2022.
  6.    Dále se platí poplatek ze psa. Za jednoho psa je 50,- Kč, za druhého 70,- Kč a třetí 80,- Kč. Lze platit na účet 620701/0100, VS je opět číslo domu.
  7.    Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 27. 1 2022 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a lahvová vína. Tento týden bude za zvýhodněnou cenu nasládlé Rulandské bílé za 145 Kč (běžně 180 Kč) a suchý Neronet za 130 Kč (běžně 160 Kč). Vinotéka bude jezdit jednou za dva týdny a bude stát od 15:40 - 15:50 Před OÚ.
  8.    Společnost DŘEVO DOPRAVA MUSIL, s.r.o. Petrovice informuje občany, že NOVĚ začala s výrobou a prodejem štípaného palivového dříví. Omezeně má na skladě i suché dříví. Možnost dopravy. Objednávky přijímáme na provozovně (Petrovice 189) nebo na telefonním čísle 702 178 195. 
Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu