Škola Rozstání

Hlášení OÚ dne 20.12.2021

  1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v prosinci se  neobjíždí.
  2.    Z důvodu reorganizace firmy Respono bude svoz prováděn v sudé týdny. Další  29.12.2021.
  3.   Na základě podkladů z Ministerstva vnitra, předáváme občanům, kteří mohou mít problémy s exekucí, informaci, že mají možnost využít tzv. „milostivého léta“. Jedná se o možnost zbavení se případného vymáhaní dluhů v případě, že dlužník uhradí svůj dluh a náklady exekuce na jistině od 28.11. 2021 nejpozději do 28 ledna 2022.   Během této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit tzv. „jistinu“, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce ve výši 750 Kč bez DPH. Vše ostatní tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán. Pokud však dlužník svůj dluh do 28.1. 2022 nesplatí na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.
  4.    Praktický lékař MUDr. Blechta oznamuje, že ve dnech 30.12. a 31.12. neordinuje.
  5.   Společnost DŘEVO DOPRAVA MUSIL, s.r.o. Petrovice informuje občany, že NOVĚ začala s výrobou a prodejem štípaného palivového dříví. Omezeně má na skladě i suché dříví. Možnost dopravy. Objednávky přijímáme na provozovně (Petrovice 189) nebo na telefonním čísle 702 178 195. 
  6.    Mlékárna Otinoves připravila na měsíc prosinec sýr NIVA I. jakosti v balení válec, půlky a čtvrtky za akční cenu 139 Kč / kg a smetanu 0,5 litru za 19 Kč. Mlékárna Otinoves by chtěla poděkovat svým zákazníkům za přízeň a všem popřát příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 vše nejlepší.

 

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu