Úřední deska a dokumenty OÚ

Položka Vystaveno Staženo Velikost Vydal
Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol. Kraje 14.01.2022 22.02.2022 833.82 KB OÚ Rozstání
Oznámení o stanovení ceny vodného na rok 2022 pro Svazek obcí Drahanská vrchovina 30.11.2021 31.12.2022 333.6 KB OÚ Rozstání
Schválený rozpočet na rok 2022-Mikroregion 29.11.2021 31.12.2022 393.21 KB OÚ Rozstání
Veřejná vyhláška obecné povahy 16.09.2021 31.12.2022 824.25 KB OÚ Rozstání
Schválený závěrečný účet - Mikroregion Protivanovsko 03.06.2021 30.06.2022 1.37 MB OÚ Rozstání
Schválený závěrečný účet obce Rozstání za rok 2020 30.04.2021 30.06.2022 285.66 KB OÚ Rozstání
Příloha ke schválenému závěřečnému účtu 30.04.2021 30.06.2022 484.77 KB OÚ Rozstání
Příloha ke schválenému závěrečnému účtu obce Rozstání 30.04.2021 30.06.2022 354.05 KB OÚ Rozstání
Příloha k závěrečnému účtu obce Rozstání 30.04.2021 30.06.2022 341.37 KB OÚ Rozstání
Příloha k závěrečnému účtu obce Rozstání 30.04.2021 30.06.2022 351.28 KB OÚ Rozstání
Příloha k 31.12.2020 - Mikroregion Protivanovsko 29.04.2021 30.06.2022 2.86 MB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020 - Mikroregion Protivanovsko 29.04.2021 30.06.2022 478.94 KB OÚ Rozstání
Výkaz Fin k 31.12.2020 - Mikroregion Protivanovsko 29.04.2021 30.06.2022 2.69 MB OÚ Rozstání
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 - Mikroregon Protivanovsko 29.04.2021 30.06.2022 243.66 KB OÚ Rozstání
Rozvaha k 31.12.2020 - Mikroregion Protivanovsko 29.04.2021 30.06.2022 489.37 KB OÚ Rozstání
Zpráva o výsledku přezkoumání hospod.obce Rozstání za rok 2020 27.02.2021 30.06.2022 4.99 MB OÚ Rozstání
Příloha obce Rozstání za rok 2020 27.02.2021 30.06.2022 484.71 KB OÚ Rozstání
Rozvaha k 31.12.2020 obec Rozstání 27.02.2021 30.06.2022 354.05 KB OÚ Rozstání
Výkaz zisku k 31.12.2020 - obec Rozstání 27.02.2021 30.06.2022 341.37 KB OÚ Rozstání
Výkaz Fin k 31.12.2020 27.02.2021 30.06.2022 351.28 KB OÚ Rozstání

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu