Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu
 

Škola Rozstání

Hlášení OÚ

Hlášení OÚ dne 24.03.2020

Mimořádné hlášení

 

 

   Oznamujeme občanům, že na základě nařízení vlády se mění provozní doba    v prodejnách potravin, kdy mohou nakupovat pouze osoby od 65 let věku, a to od 8,00 h do 10,00 hodin, kdy toto nařízení platí pouze v prodejnách nad 500 m2.

V Rozstání je prodejní plocha obchodu menší, takže tím se naší obce nařízení netýká a může si každý nakupovat dle svého uvážení.  

 

Dále informujeme, že na základě krizového opatření bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob, až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6,00 hodin.

 Dále bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6,00 hodin.

 Obecní úřad bude přístupný veřejnosti ve dnech pondělí a středa v čase 7,30 – 10,30 hodin.  V případě zajištění nezbytných nutných případů je možné vyřízení důležité záležitosti osobně pouze po telefonické domluvě nebo písemně

e-mailem:  tel.:  724 263 852,  582 395 417,  e-mail: rozstani@rozstani.eu  

 

Žádáme občany, aby dodržovali nařízení vlády, stále nosili roušky a dbali na zvýšená hygienická opatření, hlavně dezinfekci.

 

 

Hlášení OÚ dne 23.03.2020

Hlášení obecního úřadu dne 23. března 2020

 

 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje,  že v březnu se již neobjíždí.
 2.    Svoz popela bude  1.4. 2020. Další 15.4.2020.  Svoz nápojového kartonu bude 27.3.2020.   
 3.    Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od 10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.

 

  4.   Kovošrot Dolák oznamuje, že v sobotu 14. března 2020 začíná výkup železného šrotu.

 

  5.   Mlékárna Otinoves oznamuje změnu provozní doby. Od 23.3.2020 do odvolání má prodejna U Mlékárny změnu otvírací doby. V pondělí až pátek 7:30 - 16:00, v sobotu 7:00 - 13:00. Zlevnili jsme pro zákazníky Nivu I. jakost na 129,-/kg.

 

  6.   Vedoucí prodejny Jednoty oznamuje změnu prodejní doby, a to následovně: pondělí – pátek 7.15 -11.00 hod a odpoledne od 15.00 – 17.00 hod. Sobota 7.30 – 10.00 hod. Změna platí od středy 18.3.2020 do odvolání.

 

  7.    Upozorňujeme občany, že na základě zamezení šíření koronaviru vláda doporučuje občanům starším 70 let, aby nevycházeli ze svých domovů. Pouze v případě nutnosti, jako je návštěva lékaře nebo nákup potravin.  Starosta obce nabízí pomoc pro zvládání této situace a v případě, že se najde někdo, kdo by ji potřeboval, ať se obrátí na obecní úřad na tel.: 582 395 417, nebo 724 263 852.

 

  8.   Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje, že tento týden bude otevřeno 24.3.2020 a 26.3.2020 od 8 – 10 hodin. V případě nejasností nebo dotazů volejte číslo telefonu 704 185 761.

 

  9.   Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola i nadále v období od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 uzavřena. Do 1. 4. 2020 informujte e-mailem (ne telefonicky) mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy v období od 2. 4. 2020. O dalším postupu budete znovu informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

 

10. Zápis do 1. r. ZŠ Rozstání proběhne 1. dubna 2020, bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti dětí a bez nutnosti přítomnosti zákonných zástupců. Zákonní zástupci mohou vyplněné formuláře (s datem 1. 4. 2020) spolu s kopií rodného listu dítěte vkládat v zalepené obálce do poštovní schránky umístěné vpravo od vchodu do základní školy od dnešního dne 23. 3. 2020. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 10. 4. 2020 na úřední desce a webových stránkách školy.

Hlášení OÚ dne 20.03.2020

Mimořádné hlášení dne 20.3.2020

    Oznamujeme občanům, že na základě nařízení vlády se mění provozní doba    v prodejnách potravin, kdy mohou nakupovat pouze osoby od 65 let věku, a to od 7,00 h – 9,00 h.

V Rozstání je omezena provozní doba a platí tedy tento zákaz v době od 7,15 do 9,00 hod. ve dnech pondělí – pátek, a v sobotu 7,30 – 8,30,  kdy v tuto dobu mohou nakupovat jen občané starší 65 let věku.

  Starosta obce nabízí pomoc pro zvládání této situace a v případě, že se najde někdo, kdo by ji potřeboval, ať se obrátí na obecní úřad na tel.: 582 395 417, nebo 724 263 852. Jedná se i o možnost zajištění nákupu potravin nebo nutných léků.

    Dále na základě Usnesení č.264 ze dne 19. března 2020 vláda nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I/1 usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.

Hlášení OÚ dne 19.03.2020

   Upozorňujeme občany, že na základě zamezení šíření koronaviru vláda, mimo jiné, zakazuje s účinností od 19.3. 2020 od 00,00 hodin všem osobám pobyt a pohyb na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

     Dále vláda zakazuje s účinností od 19.3. 2020 od 00,00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10,00 – 12,00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

   Protože je v prodejně potravin v Rozstání omezena provozní doba, platí tedy, tento zákaz v době od 10,00 do 11,00 hod., takže v tuto dobu mohou nakupovat jen občané starší 65 let věku.

    Veškeré podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách obce, takže dle možností sledujte dění ohledně této situace a dodržujte zákazy a nařízení vlády i krizového štábu OL kraje.  

   Starosta obce nabízí pomoc pro zvládání této situace a v případě, že se najde někdo, kdo by ji potřeboval, ať se obrátí na obecní úřad na tel.: 582 395 417, nebo 724 263 852. Jedná se i o možnost zajištění nákupu potravin nebo nutných léků.

Hlášení OÚ dne 17.03.2020

             

Hlášení obecního úřadu dne 17. března 2020

 

 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje,  že v březnu se objíždí  26.3. od 8 – 22 hod
 2.    Svoz popela bude  18.3.2020. Další 1.4.2020.  Svoz nápojového kartonu bude 27.3.2020.   
 3.    Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od 10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.

 

4.   Kovošrot Dolák oznamuje, že v sobotu 14. března 2020 začíná výkup železného šrotu.

 

5.   Vedoucí prodejny Jednoty oznamuje změnu prodejní doby, a to následovně: pondělí – pátek 7.15 -11.00 hod a odpoledne od 15.00 – 17.00 hod. Sobota 7.30 – 10.00 hod. Změna platí od středy 18.3.2020 do odvolání.

 

6.    Upozorňujeme občany, že na základě zamezení šíření koronaviru vláda doporučuje občanům starším 70 let, aby nevycházeli ze svých domovů. Pouze v případě nutnosti, jako je návštěva lékaře nebo nákup potravin.  Starosta obce nabízí pomoc pro zvládání této situace a v případě, že se najde někdo, kdo by ji potřeboval, ať se obrátí na obecní úřad na tel.: 582 395 417, nebo 724 263 852.

 

7.    Starosta obce upozorňuje občany, kvůli nebezpečí výskytu KORONAVIRU, je vyhlášen nouzový stav od 12.3. na 30 dnů, a že na základě přijatého krizového opatření je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s účinností od 16.3. od 00,00 hodin do 24.3. do 6,00 hodin. Veškeré informace, nařízení, opatření a pokyny jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu, včetně usnesení krizového štábu Olomouckého kraje. Žádáme občany, aby omezili pohyb po obci, omezili návštěvy různých úřadů a informace nepodceňovali a dodržovali veškerá nařízení vlády. Obecní úřad Rozstání bude do 24.3. pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny středa a pondělí vždy jen do 11 hodin. Bližší informace podá starosta obce na tel. čísle:  724 263 852  

 

8.   Vedoucí pošty oznamuje, že v tomto týdnu bude otevřeno ve středu 18.3. a v pátek 20.3. od 8.30 – 10.00 hod. V úterý a ve čtvrtek bude pošta zavřena. zavřeno.

9.   Z důvodu nízkého počtu žáků bude součást mateřská škola po dohodě se zřizovatelem v období od 17. 3. do 23. 3. 2020 včetně uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte mateřskou školu emailem o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020. O dalším postupu budete informováni vedoucí učitelkou a ředitelkou školy. Vhodné je sledování  www.skolarozstani.cz. Školní kuchyně od 17.3 – 23.3 nevaří pro cizí strávníky.

 

10. MUDr. Bilík (gynekolog) v Otinovsi ani v Protivanově od 16.3.-20.3.2020 neordinuje.

 

Hlášení OÚ dne 16.03.2020

Hlášení obecního úřadu dne 16. března 2020

 

 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje,  že v březnu se objíždí  26.3. od 8 – 22 hod
 2.    Svoz popela bude  18.3.2020. Další 1.4.2020.  Svoz nápojového kartonu bude 27.3.2020.   
 3.    Agro Rozstání, družstvo přijme do svého týmu kolegy na pozici zootechnik. Nabízí zaškolení na pracovní pozici, dobré platové ohodnocení, 13.plat,  5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, závodní stravování, sleva při odběru naturálních výrobků, nástup možný ihned. Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktuje prosím Zdeňku Grmelovou, tel. 731 616 534 
 4.    Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od 10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.

 5.   Kovošrot Dolák oznamuje, že v sobotu 14. března 2020 začíná výkup železného šrotu.

 6.   Starosta obce upozorňuje občany, kvůli nebezpečí výskytu KORONAVIRU, je vyhlášen nouzový stav od 12.3. na 30 dnů, a že na základě přijatého krizového opatření je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s účinností od 16.3. od 00,00 hodin do 24.3. do 6,00 hodin. Veškeré informace, nařízení, opatření a pokyny jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu, včetně usnesení krizového štábu Olomouckého kraje. Žádáme občany, aby omezili pohyb po obci, omezili návštěvy různých úřadů a informace nepodceňovali a dodržovali veškerá nařízení vlády. Obecní úřad Rozstání bude do 24.3. pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny středa a pondělí vždy jen do 11 hodin. Bližší informace podá starosta obce na tel. čísle:  724 263 852  

 7.   Vedoucí pošty oznamuje, že v tomto týdnu bude otevřeno ve středu 18.3. a v pátek 20.3. od 8.30 – 10.00 hod. V úterý a ve čtvrtek bude pošta zavřena.

8.  Z důvodu nízkého počtu žáků bude součást mateřská škola po dohodě se zřizovatelem v období od 17. 3. do 23. 3. 2020 včetně uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte mateřskou školu emailem o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020. O dalším postupu budete informováni vedoucí učitelkou a ředitelkou školy. Vhodné je sledování  www.skolarozstani.cz. Školní kuchyně od 17.3 – 23.3 nevaří pro cizí strávníky.

 9.   Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Magistrátu města Prostějova, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí v katastrálních územních upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí.

10. MUDr. Bilík (gynekolog) v Otinovsi 19.3.2020 neordinuje.

Hlášení OÚ dne 10.03.2020

             

Hlášení obecního úřadu dne 11. března 2020

 •     Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje,  že v březnu se objíždí  26.3. od 8 – 22 hod
 •    Svoz popela bude  18.3.2020. Další 1.4.2020.  Svoz nápojového kartonu bude 27.3.2020.   
 •    Agro Rozstání, družstvo přijme do svého týmu kolegy na pozici zootechnik. Nabízí zaškolení na pracovní pozici, dobré platové ohodnocení, 13.plat,  5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, závodní  
 •   stravování,   sleva při odběru naturálních výrobků, nástup možný ihned. Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktuje prosím Zdeňku Grmelovou, tel. 731 616 534 
 •   Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od 10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.

    Kovošrot Dolák oznamuje, že v sobotu 14. března 2020 začíná výkup železného šrotu.

    Vedoucí pošty v Rozstání oznamuje, že v pátek 13. března bude pošta zavřena.

    Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Magistrátu města Prostějova, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se   

 •     nacházejí   v katastrálních územních upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí.
 •    MUDr. Bilík (gynekolog) ordinuje v Otinovsi 19.3.2020

 

Hlášení OÚ dne 21.02.2020

Hlášení obecního úřadu dne 21. února 2020

 

 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje,  že v  únoru se objíždí 27.2.2020 od 8 – 13 hod
 2. Svoz popela bude  4.3.2020. Další 18.3.2020. Z důvodu namrzlých cest, žádáme občany, aby popelnice svezli k dostupným místům.   
 3. Agro Rozstání, družstvo přijme do svého týmu kolegy na pozici zootechnik. Nabízí zaškolení na pracovní pozici, dobré platové ohodnocení, 13.plat,  5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, závodní stravování, sleva při odběru naturálních výrobků, nástup možný ihned. Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktuje prosím Zdeňku Grmelovou, tel. 731 616 534 
 4. Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od 10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.
 5. Drůbežárna Prace bude  v sobotu 29.2.,14.3. v 11:15 hod. prodávat: mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
 6. SDH oznamuje,že dnes 21.2.2020 bude půjčovat masky na masopustní průvod, který se bude konat v sobotu 22.2.2020.  Půjčovat budou v klubovně na obecním úřadě od 18 hodin.
 7.  Firma Svoboda-Lučice bude v sobotu 22. února prodávat nosné kuřice,barva červená a černá, stáří 16 týdnů za 145,- Kč. Prodej se uskuteční v 11.50 hod u Jednoty.
 8.  Firma Topenářský servis s. r. o. bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemcům o kotlíkovou dotaci pomůžeme s vyřízením dotace pro rok 2020 a můžeme vám kotel nainstalovat. Termín revizí a kontrol se uskuteční v neděli 23.2.2020. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350,- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 9.  Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Magistrátu města Prostějova, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí v katastrálních územních upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí.

10. MUDr. Bilík (gynekolog) ordinuje v Otinovsi 19.3.2020

 

Hlášení OÚ dne 12.02.2020

Hlášení obecního úřadu dne 12. února 2020

 

 1.   Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje,  že v  únoru se objíždí 27.2.2020 od 8 – 13 hod

 2.   Svoz popela bude  19.2.2020. Další 4.3.2020. Z důvodu namrzlých cest, žádáme občany, aby popelnice svezli k dostupným

       místům.   

 3.   Firma NETWORk Group hledá pro provozovnu v Ostrově u Macochy zaměstnance na pozice: operátor automatové montáže

      elektroniky, pracovníka pro elektromontážní práce a kontrolu v elektro výrobě. Požadují: pečlivost a manuální zručnost, dobrý  

      zrak.     Vyučení v elektrotechnickém oboru vítáno. Pozice je vhodná pro muže i ženy. Pracovní úvazek: jednosměnný provoz, 

     hlavní    pracovní poměr. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na čísle telefonu 516 444 225. Kontaktní osoba: Stanislav  

     Svoboda.

4.   Agro Rozstání, družstvo přijme do svého týmu kolegy na pozici zootechnik. Nabízí zaškolení na pracovní pozici, dobré platové ohodnocení, 13.plat,  5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, závodní stravování, sleva při odběru naturálních výrobků, nástup možný ihned. Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktuje prosím Zdeňku Grmelovou, tel. 731 616 534 

5.   Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od 10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.

6.   Drůbežárna Prace bude ve středu 19.2.,v sobotu 29.2.,14.3. v 11:15 hod. prodávat: mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

7.   Firma Svoboda-Lučice bude v sobotu 22. února prodávat nosné kuřice,barva červená a černá, stáří 16 týdnů za 145,- Kč. Prodej se uskuteční v 11.50 hod u Jednoty.

8.   MUDr. Blechta nebude v pátek 14. února v Otinovsi ordinovat.

9.   Firma Topenářský servis s. r. o. bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemcům o kotlíkovou dotaci pomůžeme s vyřízením dotace pro rok 2020 a můžeme vám kotel nainstalovat. Termín revizí a kontrol se uskuteční v neděli 23.2.2020. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350,- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

10. Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Magistrátu města Prostějova, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí v katastrálních územních upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí. 

11. MUDr. Bilík (gynekolog) ordinuje v Otinovsi 20.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení OÚ dne 28.01.2020

Hlášení obecního úřadu dne 29. ledna 2020

 

 1.    Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje,  že v lednu se objíždí 30.1. 2020 od 8 – 22 hod. V únoru 27.2.2020 od 8 - 13

  2.     Svoz popela bude  5.2.2020. Další 19.2.2020. Z důvodu namrzlých cest, žádáme občany, aby popelnice svezli k dostupným místům.   

  3.    Firma NETWORk Group hledá pro provozovnu v Ostrově u Macochy zaměstnance na pozice: operátor automatové montáže elektroniky, pracovníka pro elektromontážní práce a kontrolu v elektro výrobě. Požadují: pečlivost a manuální zručnost,

      dobrý zrak. Vyučení v elektrotechnickém oboru vítáno. Pozice je vhodná pro muže i ženy. Pracovní úvazek: jednosměnný provoz, hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na čísle telefonu 516 444 225. Kontaktní    

      osoba: Stanislav Svoboda.

4.   Agro Rozstání, družstvo přijme do svého týmu kolegy na pozici traktorista, opravář. Nabízí zaškolení na pracovní pozici včetně možnosti získání řidičského oprávnění, dobré platové ohodnocení, 13.plat, profesní školení, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, závodní stravování, sleva při odběru naturálních výrobků, nástup možný ihned. Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktuje prosím Josefa Jančíka, tel. 777 115 149.

5.   Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od 10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.

 6.   Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Magistrátu města Prostějova, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí  v katastrálních územních upřesněných vyhláškou, mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí.

 7.   MUDr. Blechta nebude v pátek 31. ledna 2020 v Otinovsi ordinovat.

 8.   MUDr. Bilík (gynekolog) ordinuje v Otinovsi 20.2.2020

 

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu