Lékaři, firmy, instituce

Kontakt

Oficiální název:
Obec Rozstání

Adresa:
Rozstání 77
798 62 Rozstání

Telefon:
+420 582 395 417

E-mail:
rozstani@rozstani.eu

Poloha obce

Mapa polohy obce

Úřední deska a dokumenty OÚ

Položka Vystaveno Staženo Velikost Vydal
Informace pro veřejnost 26.05.2017 26.05.2027 152.22 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - výkaz zisku a ztráty za rok 2016 23.05.2017 09.06.2017 116.91 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - příloha za rok 2016 23.05.2017 09.06.2017 164.81 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 23.05.2017 09.06.2017 374.29 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2022 23.05.2017 09.06.2017 66.89 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - závěrečný účet za rok 2016 23.05.2017 09.06.2017 296.95 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 23.05.2017 09.06.2017 266.61 KB OÚ Rozstání
Mikroregion Protivanovsko - rozvaha za rok 2016 23.05.2017 09.06.2017 205.76 KB OÚ Rozstání
Valné shromáždění Mikroregionu Protivanovsko 15.05.2017 15.06.2017 28.86 KB OÚ Rozstání
Rozvaha obce za rok 2016 10.05.2017 27.05.2017 99.46 KB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 10.05.2017 27.05.2017 99.72 KB OÚ Rozstání
Příloha za rok 2016 10.05.2017 27.05.2017 123.27 KB OÚ Rozstání
Závěrečný účet obce Rozstání za rok 2016 10.05.2017 27.05.2017 542.68 KB OÚ Rozstání
Rozvaha - Základní a Mateřská škola Rozstání - rok 2016 10.05.2017 27.05.2017 227.32 KB OÚ Rozstání
Výkaz zisku a ztráty - Základní a Mateřská škola Rozstání - rok 2016 10.05.2017 27.05.2017 177.36 KB OÚ Rozstání
Příloha - Základní a Mateřská škola Rozstání - 2016 10.05.2017 27.05.2017 719.44 KB OÚ Rozstání
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozstání za rok 2016 10.05.2017 27.05.2017 488.79 KB OÚ Rozstání
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 10.05.2017 27.05.2017 538.71 KB OÚ Rozstání
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 02.05.2017 03.06.2017 173.83 KB OÚ Rozstání
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 26.04.2017 30.05.2017 46.36 KB OÚ Rozstání

Stránky