Aktuality

Dne 31.10.2014 proběhla v rámci ustavující schůze nového zastupitelstva obce Rozstání i volba starosty a místostarosty.

Starostou obce se stal Jiří Szymsza a místostarostou Dušan Škandera.

Blahopřeji.

 

Dne 15.3.2014 se konalo v Rozstání vítání občánků narozených v roce 2013.

Přivítány byly tyto děti: Natálie Konečná, Kateřina Maňoušková, Lenka Jančíková, David Olšanský, Lukáš Matuška, Marek Vintr, Adéla Ježková, Tomáš Křivánek, Eliška Petrželová, Jiří Zapletal.

Hodně zdraví, štěstí a lásky všem nově přivítaným dětem i jejich rodičům přeje Obecní úřad Rozstání.

Dne  2. 3. 2013 se v Rozstání konalo pod taktovkou místostarosty obce Josefa Jančíka vítání občánků narozených v roce 2012. Krásnou kulisou bylo opět vystoupení dětí z naší ZŠ Rozstání pod pedagogickým vedením Mgr. Miloslavy Vystavělové a Mgr. Ivany Bezděkové.

Přivítány byly tyto děti:  Hynek Schuster, Pavel Kolařík, Zdeněk Kratochvíl, Matyáš Petržel, Laura Sehnalová.

Všem rodičům a dětem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

Informace

Cvičení  1. a 8.5.2012 se nekoná, protože paní ředitelka ze ZŠ Rozstání nepovolila provoz tělocvičny ve státní svátek.

Každé úterý v tělocvičně základní školy (vstup zadním vchodem od hřiště) od 15.30 do 16.30 hod. Pro děti od asi 1,5 roku do cca 4 let (pro již chodící děti). Nezapomeňte na přezůvky smiley

Dne 19.2.2012 se konalo v Rozstání vítání občánků narozených v roce 2011.

Stránky

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu